[ipxe-devel] Problem with ipxe

Daniel Pijanowski daniel.pijanowski at allegro.pl
Fri Apr 17 13:19:18 UTC 2020


Hi,
I have a problem with booting server (Dell R6515) via ipxe with Mellanox
ConnectX-5 EN 25GbE Dual-port SFP28 Adapter.
Issue that occure looks :
- ipxe version 1.0.0+ (b757) new firmware on net card  16.26.60.00 - hang
on below screen and if you hit any key is moving forward.
[image: ipxe-100-fail.png]

- ipxe version 1.20.1+ (gbdf0e)  new firmware on net card  16.26.60.00 -
moving to boot but hangs on waiting and received "no configuration"

Please help me, I've been fighting with this problem for a while now.
If you need more information please let me know
-- 
Danel Pijanowski
Senior Systems Engineer
Data Center Infrastructure Maintenance Team
http://allegro.pl

Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182,
60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy:
33 016 950 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP
525-26-74-798, REGON 365331553
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ipxe.org/pipermail/ipxe-devel/attachments/20200417/c980a1f8/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ipxe-100-fail.png
Type: image/png
Size: 76327 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ipxe.org/pipermail/ipxe-devel/attachments/20200417/c980a1f8/attachment.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ipxe-100-fail.png
Type: image/png
Size: 76327 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ipxe.org/pipermail/ipxe-devel/attachments/20200417/c980a1f8/attachment-0001.png>


More information about the ipxe-devel mailing list